--.10.1939
Soldat, skilderhus og biler ved viadukten
Åkirkeby