--.07.1941
Bygninger med kirketårn
Herlufsholm, Næstved