--.07.1947
Gårdparti, mennesker
Liege, borgmester-palæ