--.07.1960
Havn, tomt bassin
Svaneke, udsigt fra Thorsens hus