PHP-kode til beregning af e

  1 <?
  2 // ---------------- Constants ----------------
  3 
  4 define ('LENGTH', 12);
  5 define ('ZEROS', '00000000000000000000');
  6 define ('MAX', 1000000000000); // LENGTH 0'er.
  7 define ('MAXLIMIT', 30000); // Serverbestemt - i princippet næsten uendelig.
  8 
  9 // ---------------- Functions ----------------
 10 
 11 function zerofill ($block) {
 12  $extra=LENGTH-strlen($block);
 13  return substr(ZEROS,0,$extra).$block;
 14 }
 15 
 16 function long_divide ($number,$n) {
 17  $rest=0;
 18  foreach ($number as $nr => $block) {
 19   $tal=$block+$rest*MAX;
 20   $number[$nr]=floor($tal/$n);
 21   $rest=$tal%$n;
 22  }
 23  return $number;
 24 }
 25 
 26 function long_add ($number,$addend) {
 27  $blocks=count($number);
 28  $mente=0;
 29  for ($nr=$blocks-1; $nr>=0; --$nr) {
 30   $sum=$number[$nr]+$addend[$nr]+$mente;
 31   $number[$nr]=$sum%MAX;
 32   $mente=$sum/MAX;
 33  }
 34  $number[0]+=$mente;
 35  return $number;
 36 }
 37 
 38 function display ($e) {
 39  $decimals=$_POST[digits];
 40  $first_digit=floor(array_shift($e));
 41  echo "<table>\n";
 42  echo "<tr><td>e = $first_digit,</td></tr>\n";
 43  $buffer="";
 44  $echoed=10;
 45  $units=0;
 46  echo "<tr>";
 47  foreach ($e as $block) {
 48   $buffer.=zerofill($block);
 49   while (strlen($buffer)>9 && $echoed<$decimals) {
 50    $echoed+=10;
 51    echo "<td>".substr($buffer,0,10)."</td>";
 52    $buffer=substr($buffer,10);
 53    if (++$units%5==0)
 54     echo "</tr>\n<tr>";
 55   }
 56  }
 57  $rest=$decimals-$echoed+10;
 58  echo "<td>".substr($buffer,0,$rest)."</td></tr>";
 59  echo "</table>\n";
 60 }
 61 
 62 // ---------------- Main ----------------
 63 
 64 echo "<pre>      1   1   1<br>";
 65 echo " e = 1 + --- + --- + --- ...<br>";
 66 echo "      1!  2!   3!</pre>\n";
 67 
 68 echo "
 69 <p>Her kan man beregne konstanten e, grundtal for den naturlige logaritme.
 70 På grund af tidsbegrænsninger på serveren er der sat en maksimum på 30'000
 71 decimaler, men metoden i sig selv er kun begrænset af computerens
 72 tilgængelige arbejdslager.</p>
 73 <p>Der er ikke noget sindsoprivende nyt i beregningerne, og på nogle
 74 hjemmesider kan man få programmer der er mange gange hurtigere, men
 75 <a href='?page=matematik/beregningsmetode'>metoden</a>
 76 er enkel og kan implementeres i stort set alle programmeringssprog.</p>
 77 
 78 <form action='#' method='post'>
 79 <p>Hvor mange decimaler? <input type='text' size='6' name='digits' value='$decimals'>
 80 <input type='submit' name='send' value='OK'></p>
 81 </form>
 82 ";
 83 
 84 $decimals=$_POST[digits];
 85 if (isset($_POST['send']) && $decimals<=MAXLIMIT) {
 86  $blocks=floor($decimals/LENGTH);
 87  while ($blocks*LENGTH<$decimals)
 88   ++$blocks;
 89  ++$blocks;
 90 
 91  $e=array_fill(0,$blocks,0);
 92  $e[0]=1;
 93  $rec_fact=$e;
 94  $old_e=array(0);
 95 
 96 // ---------------- Compute ----------------
 97 
 98  $n=0;
 99  $compare=0;
 100  $start = microtime(1);
 101  while ($compare<=$blocks) {
 102   ++$n;
 103   $old_e=$e;
 104   $rec_fact=long_divide($rec_fact,$n);
 105   $e=long_add($e,$rec_fact);
 106   if ($e[$compare]==$old_e[$compare]) ++$compare;
 107  }
 108  echo " Beregningstid i sekunder: "
 109  .number_format(microtime(1)-$start,6,',',"'")."<br>"
 110  ." Sidste fakultetstal: $n";
 111  display($e);
 112 }
 113 ?>