--.10.1939
Biler og kanoner ved viadukten
Åkirkeby