Bertel Lund Hansens hjemmeside

Bøller

Langelands femten bøller

 1. Emmerbølle
 2. Ennebølle
 3. Fuglsbølle
 4. Havbølle
 5. Illebølle
 6. Kassebølle
 7. Klausebølle
 8. Korsebølle
 9. Lejbølle
 10. Næstebølle
 11. Simmerbølle
 12. Skattebølle
 13. Svalebølle
 14. Tressebølle
 15. Tullebølle

Fyns otte bøller

 1. Andebølle
 2. Assenbølle
 3. Billesbølle
 4. Gadsbølle
 5. Hækkebølle
 6. Magtenbølle
 7. Skallebølle
 8. Rødskebølle

Tåsinges ene bølle

 1. Knudsbølle

Lollands ene bølle

 1. Øllebølle

Nordjyllands to bøller

 1. Østerbølle
 2. Vesterbølle

Bornholms ene bølle

 1. Krøllebølle