Bertel Lund Hansens hjemmeside

Rubik, løsninger

Løsning af 2'eren

ForudsætningerDu kan samle toplaget.

Vend terningen så det rodede bundlag bliver toplag. Ved hjælp af greb nummer 2 får du dem vendt rigtigt. Ved hjælp af greb nummer 1 får du sat hjørnebrikkerne på plads. Du kan også gøre det omvendt, men det er lidt lettere at se hvor brikkerne hører hjemme når de vender rigtigt.

Løsning af 3'eren

ForudsætningerDu kan samle toplaget.

Ved hjælp af greb nummer 3 får du sat kantbrikkerne på plads. Hvis du undervejs opdager at en kantbrik som du skal bruge, sidder på en forkert plads, så bruger du bare greb 3 til at sætte en ligegyldig kantbrik op på den plads. Så kommer den ønskede kantbrik ned i bundlaget.

Vend terningen så det rodede bundlag bliver toplag. Ved hjælp af greb nummer 4 får du sat toplagets kantbrikker på plads. Ved hjælp af greb nummer 5 får du dem vendt rigtigt. Derefter løses hjørnebrikkerne som ved en 2'er.

Løsning af 4'eren

ForudsætningerDu kan samle midterfelterne.

Jeg vil anbefale at du først lærer som ren rutine at samle en 3'er. Ellers er der for mange steder hvor du kommer til at gøre fejl der betyder at du skal starte helt forfra.

Når man skal løse en 4'er, er man nødt til først at finde ud af hvilke farver der ligger modsat hinanden. Der er ikke nogen centerbrik på en lige terning, så midterfelternes farver kan vælges vilkårligt, men hjørnebrikkerne passer kun til én måde at ordne terningen på. Derfor skal du finde to hjørnebrikker der har to farver tilfælles og anbringe dem i de to hjørner på samme kant så de to fælles farver vender ens. Så vil brikkernes tredje sider afsløre to farver der skal sidde på modsatte sider. På den måde skal du finde alle tre par.

Først samler du alle midterfelterne. Bagefter bruger du metoderne i afsnittene 11 og 12 til at ordne kantsættene. Derefter løser du terningen som om det var en 3'er idet du flytter kantsættene samlet på samme måde som 3'erens kantbrikker.

Nu er der to muligheder: Enten er terningen færdig, eller også er der to hjørnebrikker der vender forkert.

Løsning af 5'eren

ForudsætningerDu kan samle midterfelterne.

Jeg vil anbefale at du først lærer som ren rutine at samle en 3'er.