Bertel Lund Hansens hjemmeside

Rubik, forklaring

Man kan vælge mellem engelske og danske symboler (bogstaver).

Up, Down, Left, Right, Front, Back

Terningen har 6 sider: Up, Down, Left, Right, Front, Back. De seks bogstaver, U D L R F B, angiver at en side drejes. Stort bogstav betyder at det er det yderste lag der drejes. Lille bogstav betyder at det er det inderste lag der drejes. Hvis der ikke er nogen indre lag, bruges der stort bogstav.

Alle drejninger foregår normalt med uret set fra den side der skal drejes. Hvis der skal drejes modsat, sættes der en ' efter bogstavet. Hvis et lag skal drejes to gange, sættes der et 2 efter bogstavet. Det er da ligegyldigt hvilken vej man drejer.

Hjørnernes positioner kan angives som verdenshjørner.

Til større terninger skal man bruge grebene fra de mindre terninger.

Hjørnebrikkersidder i et hjørne. En 2'er har kun hjørnebrikker.
Kantbrikkersidder mellem to hjørnebrikker.
Kantsætbestår af de brikker på en kant der ikke er hjørnebrikker. Ved løsning af de større terninger behandles kantsæt som om de er kantbrikker på en 3'er.
Midterfeltetbestår af alle de brikker der ikke sidder i en kant.
Midterbrikkersidder i midterfeltet.
Centerbrikkerfindes kun i 'ulige' terninger. De sidder midt på siderne.

På en 3'er er kantbrikker og kantsæt det samme, og midterbrikker og centerbrikker er det samme.

Jeg bruger ordet greb om et sæt manipulationer der løser en konkret opgave.