Bertel Lund Hansens hjemmeside

Rubik, greb

Man kan vælge mellem engelske og danske symboler (bogstaver).

Up, Down, Left, Right, Front, Back

2'er-greb

1. Rotér tre hjørnebrikker i toplaget

Fast hjørne er NV.

Bivirkninger: ingen.

1A. Med uret:

F'LF'R2
FL'F'R2
F2

1B. Mod uret:

F2R2
FLF'R2
FL'F

2. Vend en hjørnebrik i toplaget

så den rigtige farve kommer op. Vælg en fast forside - vigtigt. Sæt en forkert vendt kantbrik SØ i toplaget. Når den er vendt skal en ny, forkert vendt topbrik anbringes i samme hjørne. Terningen bliver først i orden når alle hjørnebrikker vender rigtigt.

Bivirkninger: ingen.

2A. Hvis brikkens højre side skal op:

F'RFR'
F'RFR'

2B. Hvis brikkens forside skal op:

RF'R'F
RF'R'F

Hvis der er flere forkert vendte brikker, så sæt dem SØ, og udfør C eller D. Skift ikke forside!

 

3'er-greb

3. Sæt sidernes kantbrikker på plads

Den ønskede brik anbringes mod Syd på forsiden. Dens bundfarve skal passe med en af sidernes centerbrik, og det afgør hvilken vej der drejes.

Bivirkninger: Grebet roder i bundlaget.

3A. Til højre:

D'R'DR
DFD'F'

3B. Til venstre:

DLD'L'
D'F'DF

Når man bliver mere øvet, kan man med første træk placere brikken der hvor den skal bruges (S på højre eller venstre side). Somme tider skal den slet ikke flyttes.

4. Sæt toplagets fire kantbrikker på plads

Enten passer to nabosiders kantbrikker med centerbrikkerne, eller også passer to genbosiders. Der skal være en forkert kantbrik mod Syd og - om muligt - mod Vest.

Bivirkninger: Grebet skifter hjørnebrikker og vender kantsæt i toplaget.

4A. To naboer passer:

FUR
U'R'F'

4B. To genboer passer:

Udfør 4A. Drej terningen med uret så højre side bliver forside. Udfør 4A igen.

4A + 4B:

Efter både 4A og 4B skal toplaget drejes på plads med U', men man kan også bare se hvordan det passer med centerbrikken.

5. Vend en kantbrik i toplaget

så den rigtige farve kommer op. Vælg en fast forside - vigtigt.

Sæt den forkert vendte kantbrik NØ i toplaget.

Bivirkninger: ingen. Når man har vendt et lige antal kantbrikker, er resten af terningen som før. Hvis et ulige antal kantsæt vender forkert før man starter - hvilket kun er muligt ved en lige terning - må man efterlade ét lag vendt forkert og ordne det bagefter med greb nummer 8.

RMRMRMRM

Hvis der er flere forkert vendte brikker, så sæt dem NØ i toplaget, og gentag grebet. Skift ikke forside!

 

4'er-greb

6. Ombyt modstående midterfelter

Det ene midterfelt skal være på forsiden.

Bivirkninger: Ombytter kantsæt og hjørnebrikker.

[Rr]2F2B2[Rr]2

7. Ombyt to kantbrikker i to sidekantsæt

Kantsættene anbringes i venstre og højre kant på forsiden.

Bivirkninger: Roder med kantsæt og hjørnebrikker.

7A. Hvis øverste højre kantbrik skal skifte plads med nederste venstre kantbrik:

dRF'
U
R'Fd'

7B. Hvis øverste venstre kantbrik skal skifte plads med nederste højre kantbrik:

d'L'F
U'
LF'd

8. Ombyt og vend de to yderste kantbrikker i et kantsæt

Kantsættet skal sidde mod Nord på forsiden.

Bivirkninger: ingen.

r2B2U2
lU2r'
U2rU2
F2rF2
l'B2r2

9. Ombyt to hjørnebrikker

De to brikker der skal byttes, skal sidde henholdsvis mod NV og NØ på forsiden.

Bivirkninger: Skifter kantsæt og hjørnebrikker i toplaget.

r2U2
r2[Uu]2
r2[Uu]2

Kantsættene og hjørnebrikkerne ordnes bagefter med de tidligere greb.

 

5'er-greb

10. Ombyt to kantbrikker fra modstående kantsæt

De to kantbrikker der skal byttes, skal placeres NØ og SØ i toplaget.

Bivirkninger: ingen.

l'U2l'U2
F2l'F2r
U2r'U2l2

 

11. Kantsæt på 4'eren og 5'eren

Terninger større end 3'eren kan behandles på samme måde som en 3'er når først midterfelterne er ordnet og kantsættene bagefter ensrettes. Der er dog ved begge typer nogle få fejl der kan optræde når man har ordnet terningen. De fikses med nogle af de tidligere beskrevne greb.

Man skal arbejde med en topside og en bundside hvor de velordnede kantsæt parkeres. Det gør man ved at ordne en lodret kantsøjle og derefter skyde den op i toplaget. Dertil bruges følgende princip:

Man sørger for at alle kantbrikker med samme farvesæt befinder sig i vandrette lag og er orienteret ens (samme farve på venstresiderne). Derefter kan man med vandrette drej (som midlertidigt forstyrrer midterfelterne) samle brikkerne i den højre søjle. Med:

RU'R'

får man derefter skudt kantsættet op i det øverste lag. Bagefter drejes midterlagene omhyggeligt på plads igen. Den eneste bivirkning består i at det kantsæt fra toplaget der blev drejet ned i en lodret søjle, bliver splittet når man drejer de vandrette lag på plads igen. Det eneste man derfor skal sørge for inden man vil ordne et kantsæt, er at det øverste kantsæt på forsiden er et rodet et.

Vigtigt: Sæt et rodet kantsæt op i toplaget (hvis der ikke er et allerede) før du drejer de vandrette lag. Ellers ødelægger du måske nogle midterfelter. Men man kan godt dreje det i toplaget. Det forstyrrer jo ikke midterfelterne.

Bemærk at man ikke behøver lægge sig fast på hvad der skal være top, bund og arbejdslag. Hvis f.eks. toplaget på et tidspunkt kun har ordnede kantsæt (som jo ikke skal drejes ned og splittes), så kan man bare vende terningen på hovedet. Man behøver faktisk heller ikke at samle kantsættet i højre side. Det er lige så nemt i venstre side.

12. De to sidste kantsæt på 4'eren

Hvis man er heldig, går alle kantsættene op ved den sidste operation, men normalt vil man ende med to rodede kantsæt. Da kan man ikke benytte det beskrevne princip længere. Et tidligere ordnet kantsæt ville blot blive splittet når et nyt blev samlet.

De to rodede kantsæt skal anbringes i henholdsvis venstre og højre kant på forsiden således at farverne på de fire kantbrikker sidder på denne måde hvilket altid kan lade sig gøre:

AB...BA
CD...DC

Derefter ordnes de to kantsæt med greb nummer 7. Man kan også godt bruge greb nummer 7 til at ordne to kantsæt midt i forløbet på én gang hvis man opdager at de sidder rigtigt for det.

13. De to sidste kantsæt på 5'eren

Hvis man er heldig, går alle kantsættene op ved den sidste operation, men normalt vil man ende med to rodede kantsæt. Da kan man ikke benytte det beskrevne princip længere. Et tidligere ordnet kantsæt ville blot blive splittet når et nyt blev samlet.

De to rodede kantsæt skal anbringes i henholdsvis venstre og højre søjlekant på forsiden.

Der er flere forskellige muligheder for hvordan de to rodede kantsæt ser ud, men alle kombinationer kan ordnes ved at man bruger greb nummer 8 eller greb nummer 10, evt. flere gange. De to greb har ingen bivirkninger, så de kan også bruges på en næsten færdig terning.

Imidlertid kan nogle af kombinationerne ordnes ved hjælp af greb nummer 7. Det har dog bivirkninger, så det skal bruges før man sætter kantsættene på plads. Følgende kombination:

AB...BA
AB...CD
CD...DC

vil blive helt ordnet med greb 7. og den næste:

AB...CD
BA...DC
AB...CD

kan ordnes med greb 7 udført to gange, hvor man vender terningen på hovedet efter første runde. Behold samme forside.