Bertel Lund Hansens hjemmeside

Brug af killfiltre

Gloser
Den nemme måde
Den endnu nemmere måde
Vindue der åbner?
Helt slettet?
Gruppenavn i parentes?
Ikon på bjælken
Mere om killfiltre
Indstilling af ignore
Indstilling af views
Mange filterregler
Brug af farver
Trigge på
Handlinger

Gloser

killfilterer engelsk og lyder voldsomt, men det betyder blot et filter som sørger for at man ikke får visse indlæg at se, og det kan være praktisk.
killeSammen med det ord bruges også "at kille" i betydningen "at putte en i sit killfilter".
plonkeDet kaldes også "at plonke" som er afledt af en fortærsket vittighed: "PLONK" er den lyd det giver når en ryger i filteret. Nogle forestiller sig at det er lyden af en kontakt der bliver vippet - andre at det er det drøn det giver når en krop rammer bunden af en dyb silo.
editorEt simpelt (eller komplekst) tekstprogram til 'tekniske' filer (HTML, programkode osv.). Det primære er at den ikke må sætte skjulte koder som egentlige tekstbehandlingsprogrammer gør for at sætte teksten pænt op. I Windows kan man benytte Notepad hvis man ikke har andet til sin rådighed.
troller et engelsk ord som meget praktisk minder om "trold". Det betegner egentlig en fiskemetode, og en troll fisker i rørte vande - det er med andre ord en der kun laver ballade (med eller uden bevidst hensigt).

Nogle programmer sætter killfiltre op ved hjælp af en scorefil. Det skyldes at de opererer med en score - en talværdi - som man kan tildele indlæg efter nogle regler. På den måde kan man lave fintmaskede filtre. Det kan Dialog.


Den nemme måde

Marker et indlæg og find i menuen Message det punkt der hedder Scoring and actions. Vælg Add PLONK rule. Det åbner et vindue som har en OK-knap. Klik på den, og du har puttet afsenderen af indlægget i dit killfilter.

Dialogs standardhandling består i at indlægget markeres som læst, så man ikke vil se det ved en normal navigering mellem ulæste indlæg.


Den endnu nemmere måde

Jeg har lavet en tastaturgenvej til killfilteret, Ctrl-K. Det gøres således: Højreklik på værktøjsbjælken, og vælg Configure buttons/shortcuts. I venstre rude markerer man Message, og i højre rude finder og markerer man derefter Add PLONK rule. Klik derefter i boksen Shortcut og tryk Ctrl-K. Bemærk at valget er foretaget med det samme, og man kan kun afslutte med Close. Hvis man trykker forkert, skal man bare trykke det rigtige bagefter, og hvis man slet ikke vil lave en genvej alligevel, skal man trykke Ctrl alene.

Hvis Ctrl-K i forvejen havde været benyttet til noget andet, ville der være kommet en advarsel. Da dette ikke sker, kan man med sindsro beholde den nye genvej. Herefter kan man kille folk blot ved at trykke Ctrl-K og klikke OK.

Dialog har tilsvarende også indbygget mulighed for at kille på overskriften. Den funktion hedder Add subject PLONK rule, og den kan man jo passende give genvejen Shift-Ctrl-K. Nu er det jo ikke særlig interessant at kille på en lang og speciel overskrift, (den kan man bare ignorere direkte), men hvis man redigerer i den i scorefilen, kan det være at man kun efterlader "viagra", og så er man fri for at læse om det.


Hvad er det egentlig for et vindue der åbner?

Det er en minieditor til den fil som Dialog kalder "scorefile". Den kan man selv redigere, og det giver et væld af muligheder. Det står der mere om længere nede. Filen kan i princippet kun redigeres i sin egen minieditor.


Hvad hvis man vil have indlæggene helt slettet?

Det kan gøres på to måder. Man kan nemlig selv redigere i scorefilen, eller man kan ændre den automatiske indstilling.

1. Redigering i scorefilen

Den linje som Dialog foreslår, ser således ud:

!markread From "Troll"

Bemærk udråbstegnet. Hvis man erstatter markread med delete, vil indlæggene blive slettet fra ens system så man slet ikke kan se dem.

2. Ændring af den forudindstillede handling

Hvis man vil ændre den handling som Ctrl-K skal foreslå, skal man redigere den fil i Dialogs rodmappe der hedder settings.ini. Den kan åbnes i en simpel teksteditor. Man skal finde overskriften [Scoring], og der kan man så lave (eller ændre) to linjer til hvad man nu vil have. Jeg har:

[Scoring]
DefSubjectPlonk=!ignore,markread
DefPlonk=!setcolor(gray;default),markread

Hvis overskriften ikke findes, skal man bare også lave den selv. Afsnittet kan stå hvor som helst (dog ikke inden i et andet) med en tom linje før og efter.


Hvorfor står der et gruppenavn i kantet parentes i scorefilen?

Det gør der fordi Dialog er sat op til kun at kille i den aktuelle gruppe. Man vil altså stadig se indlæg fra Troll i dk.videnskab selv om man har killet ham i dk.politik. Men det er nemt at ændre. Øverst i scorefilen skriver man blot

[*]

og så sletter man den gruppelinje som Dialog foreslår. Derefter vil killfilteret virke i alle grupper, men ikke i mail.

Her er en oversigt over nogle muligheder når man skal specificere hvilke grupper der skal filtreres i:

Efterfølgende regler gælder:
[*]alle grupper, men ikke mail
[**]alle grupper og al mail
[email.*]al mail, men ingen grupper
[email.privat]kun mail til identiteten "privat"
[gruppe.navn.et gruppe.navn.to]kun gruppe.navn.et og gruppe.navn.to
[* -admin]alle grupper undtagen dem i hvis navn "admin" indgår.
Bemærk at man derved også undtager grupper som hedder noget med "administrator" eller "badminton".

Man kan lave alle de grupperinger man vil med specielle regler for specielle grupper. De skal bare have en overskrift med kantede parenteser og en specifikation indeni.


Sæt et ikon på værktøjsbjælken

Jeg vil råde til at man sætter ikonet for Scoring and actions op på værktøjsbjælken. Den genvej får man brug for tit. Det gør man ved at højreklikke på værktøjsbjælken og vælge Configure buttons/shortcuts. Under overskriften Settings kan man finde Scoring and actions og trække ikonet op på værktøjsbjælken.


Mere om killfiltre

Ud over at lade automatikken styre hvad slags regel der sættes op, kan man også selv redigere i scorefilen. Det kan kun gøres i dens egen editor, og den har nogle begrænsninger (bl.a. mangler søg). Det kan man omgå ved at klippeklistre teksten ind i sin yndlingseditor og redigere den der, og det gør jeg ved større operationer. Så skal resultatet bare klippeklistres tilbage og accepteres. Men til almindelig redigering er det ikke nødvendigt.

Man kan sætte mange slags regler op (se tabellerne nederst på siden). Selv bruger jeg:

Hold øje med ham.!setcolor($FF8000;default)
Hold øje med ham, og læs kun undtagelsesvis hvad han skriver.!setcolor($408080;default),markread
Undlad at læse hans indlæg.!setcolor(gray;default),markread
Glem at han eksisterer.!ignore,markread

Den sidste regel skal man være opmærksom på. Den kan nemlig virke på to måder afhængigt af hvordan man har sat ignore til at virke. Fra starten er det stillet sådan i Dialog at det slukker for det aktuelle indlæg samt alle undertråde dertil. Man kan vælge at det skal virke på hele tråden, og det rummer en fare: Hvis Troll skriver bare ét indlæg i en tråd, så forsvinder hele tråden.


Indstilling af ignore

Hvis man vil kontrollere eller ændre indstillingen af ignore, skal man via menuen vælge:

Settings - General - Misc:

Hvis der er hak ved Watch/Ignore works on subthreads, virker ignore kun på undertråden. Det gælder så også watch.


Indstilling af views

Dialog opererer med noget der kaldes et view. Det bestemmer hvilke indlæg der bliver vist. De kan vælges med Ctrl+F-tasterne. Det første af dem kan man ikke selv indstille, og det viser alle indlæg. Man kan selv sætte ti op, og Ctrl-F12 giver så adgang til at administrere dem.

Det vil være logisk at sætte view2 op til at vise indlæg man ikke har ignoreret. Derved sørger man for at ignorerede indlæg skjules. Det gør man ved i oversigten at markere det andet view og ændre Unnamed til f.eks. Not ignored. Samtidig skal man sætte hak i højre søjle ud for Not ignored. Når det er gjort, kan man med Ctrl-F1 og Ctrl-F2 skifte mellem de to indstillinger. Dialog husker indstillingen ved ny opstart.

Hvis man vil være sikker på at der altid begyndes med view2, kan man sætte følgende linje ind i sit eventscript, OnStartup: ADo('View2');.


Håndtering af mange filterregler

Hvis man sætter en mængde regler op 'direkte', kan det blive besværligt hvis man senere finder ud af at 100 af dem skal ændres til en anden handling. Det kan man undgå ved at benytte sig af scoren.

Med to regler:

=+9 From "Troll"
=+9 From "Fisker"

har man bestemt at indlæg fra Troll og Fisker skal tildeles scoren 9. Der skal bruges plus eller minus. Med en ny regel:

!ignore,markread Score %=+9

har man bestemt at alle indlæg med scoren 9 skal ignoreres. På den måde kan man specificere handlingen ét sted selv om den angår mange filtre, og det gør det nemt at rette senere.


Brug af farver

I stedet for at lave en handling, kan man også sætte regler op der farver indlæggene anderledes i oversigten sådan som jeg allerede har vist eksempler på. På den måde kan man sætte en slags NB! på bestemte skribenter uden egentlig at kille dem (endnu).

!setcolor(green;default) From "Troll"

Man kan gætte de mest almindelige farvenavne, men derudover kan man sammensætte farver selv. De har et format der virker forvirrende. Det er nemlig $BBGGRR (hvor man normalt har RGB).

Det vil sige at rød kodes som $0000FF, grøn som $00FF00, og blå som $FF0000. Koderne laves med hexadecimale tal hvilket vil sige at man kan bruge 0-9 og A-F idet A har værdien 10 og F værdien 15. På den måde kan man bruge 'cifre' fra 0 til 15.


Hvad filteret kan trigge på

Her er en oversigt over hvad filteret kan trigge på. De elementer der ikke er forklaret, forstår man enten ikke eller også ved man hvad det er.
FromAfsenderen
SubjectOverskriften
DateDatoen (med tiden)
LinesAntal linjer
XPostEt virtuelt felt med antallet af grupper der er krydspostet til
AgeEt virtuelt felt der fortæller hvor mange dage indlægget er gammelt
Message-ID
References
Bytes
XRef
Score

Handlinger man kan vælge

Her er en oversigt over hvilke handlinger man kan vælge imellem. Man kan godt angive mere end én. Så skal de skilles med komma. Der skal kun være ét udråbstegn.
!watchSæt watch på indlægget
!ignoreSæt ignore på indlægget
!unsetwatchignoreSlet de to mærker
!retrieveHent indlægget nu
!markMærk indlægget til senere hentning
!unmarkFjern hentemærket
!keepLås indlægget så det ikke umiddelbart kan slettes
!unkeepFjern låsemærket
!markreadMærk indlægget som læst
!markunreadMærk indlægget som ulæst
!deleteSlet indlægget
!setcolor(skrift;baggrund)Sæt skrift- og baggrundsfarve
!move(til_mappe)Flyt indlægget til en anden mappe
!copy(til_mappe)Kopier indlægget til en anden mappe