Bertel Lund Hansens hjemmeside

Thunderbird mailprogram

Import af mails

Man kan overføre mails fra et vilkårligt mailprogram hvis blot dette er i stand til at gemme dem i tekstformat - helst Unixformat.

  1. Gem alle mails fra en mappe i én stor fil. Brug om muligt Unixformat. Det betyder ikke noget hvad filen hedder.
  2. Find Thunderbirds mappe til arkivmapper. Opskriften (i Windows) er:
    <drev>\<rodmappe>\Data\profile\Mail\<kontonavn>\Archives.sbd
  3. I den mappe lægger man en kopi af den gemte mailfil. Den omdøbes til det mappenavn man ønske mailene skal ligge i.
  4. Næste gang Thunderbird åbnes, er mailene på plads i den nye arkivmappe.