Bertel Lund Hansens hjemmeside

Træn spanske verber

Verbumøvelse 1 (presente)

Hvilken form af verbet skal man bruge hvis pronomenet er og verbet er flirtear?

 


Verbumøvelse 2 (presente)

Hvilket pronomen skal/kan man bruge hvis verbet er bailamos?

 


Valgmuligheder

Vælg hvilken slags verber du vil øve:

Vælg hvilken grammatisk tid du vil øve:

Udtænk svaret før du vipper
listen med valgmuligheder ned.
Den komplette bøjning af
diverse spanske verber
kan slås op på Verbix.